Sinds begin dit jaar zijn de regels voor asbestverwijdering aangescherpt. Zo zijn de Arbo technische grenswaarden voor de vijf gevaarlijkste asbestsoorten omlaag gegaan, zijn er strengere eisen voor de opleiding tot asbestverwijderaar en intensiveert de Inspectie SZW de controles.

De verlaging van de grenswaarden heeft gevolgen voor de bouwsector. Zo zullen mogelijk bepaalde asbesttoepassingen in een andere saneringsklasse terechtkomen. Daarnaast vragen lagere grenswaarden erom dat werkzaamheden anders of intensiever worden uitgevoerd. Met als mogelijk gevolg dat saneringen meer tijd en geld gaan kosten.

Asbestsanering door de specialist
Protect Europe voldoet aan alle regels voor asbestsanering. Wij leveren gekwalificeerde DAV-ers en DTA-ers die op een vakkundige en veilige manier ondersteunen bij asbestsaneringswerkzaamheden. Onze zelfstandig opererende teams werken volgens een efficiënte planning. Uiteraard zorgen wij voor de juiste uitrusting van ons personeel. Kijk hier voor meer informatie.