We hebben als Protect Europe zijnde de Governance Code ondertekend voor veilig werken op de bouwplaats. Dit deden we gezamenlijk met alle bouwpartners op de ketenpartnersdag van Strukton op 5 oktober in Utrecht.

Hoe ongedeerd thuiskomen?

Deze dag stond in het teken van veiligheid en de belangrijkste vraag hierbij was ‘hoe kunnen wij er samen, als bouwpartners, voor zorgen dat eenieder aan het einde van de werkdag weer ongedeerd thuiskomt?’ Er is gesproken over de Governance Code en is uitgelegd waar het voor staat en wat er mee bereikt kan worden.

Governance Code als hulpmiddel

Om veiligheid in de gehele bouwsector voor elkaar te krijgen, is er eenheid binnen de ketens nodig en dit vergt een groot draagvlak. De Governance Code is hierbij een hulpmiddel. Coen Timmermans van Protect Europe: “Wij zijn er blij met deze ondertekening. Als we samen scherp zijn op de veiligheid binnen de bouwsector, raakt niemand gewond”.

Governance code veiligheid bouw Veiligheid in de bouw