De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) doet onderzoek naar de mogelijkheden voor een proefproces over de subsidie voor het verwijderen van asbestzaken. Omdat de vergunningen destijds werden afgegeven voor de gebouwen die nu moeten worden gesaneerd, al lang duidelijk was dat asbest schadelijk is, zouden mogelijk alle kosten vergoed moeten worden.

Uiterlijk alle daken met asbest moeten uiterlijk 2024 zijn vervangen. De kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd door subsidie. Door één van de NAV-leden is er op gewezen dat toen de vergunningen werden afgegeven voor de gebouwen die nu moeten worden gesaneerd, al lang duidelijk was dat asbest schadelijk is. De NAV en het betreffende lid hebben juridisch advies ingewonnen en de zaak voorgelegd in het vakbondenoverleg.

Wij leveren bij Protect Europe gekwalificeerde DAV-ers en DTA-ers die op een vakkundige en veilige manier ondersteunen bij asbestsaneringswerkzaamheden. Onze zelfstandig opererende teams werken volgens een efficiënte planning. Uiteraard zorgen wij voor de juiste uitrusting van ons personeel, die voldoet aan alle voorgeschreven veiligheidseisen. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.