Voor bodemsaneringswerkzaamheden kunt u rekenen op onze goed getrainde professionals. Wij leveren OPM-ers en DLP-ers die bekend zijn met alle facetten van bodemsanering. Zij zijn vakinhoudelijk opgeleid en op de hoogte van de meest actuele regelgeving en keurmerken.

Een veilige werkomgeving met oog voor de mens en het milieu wanneer het gaat om het saneren van vervuild grondgebied. Daarvoor kunt u rekenen op Protect Europe. Ze zijn bekend met alle maatregelen en voorzieningen die getroffen moeten worden waaronder het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij weten als geen ander dat bij calamiteiten snel gehandeld moet worden.

Doe een beroep op ons. Informeer bij ons naar de mogelijkheden met betrekking tot bodemsanering.